Asiakasrekisteri

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Mya Oy, PL 910, 20101 TURKU, Y-tunnus 2584831-5

Rekisterin nimi

Mya Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisteriasiat

Puhelin +358 10 3233 820.
 Sähköposti info@makeyourselfamazing.fi.

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti

Henkilö on lähettänyt yhteystietonsa Make yourself amazing -verkkokaupan tuotteiden tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään tilausten toimittamisen sekä asiakassuhteen hoitoon. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Etu- ja sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Ota yhteyttä rekisterinpitäjään.

Asiakasrekisteri

Tuoteryhmät